Česká Lípa pomáhá odloženým dětem

Verze pro tisk |

Rada města Česká Lípa schválila uzavření Darovací smlouvy pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM a uložila odboru kancelář tajemníka MěÚ zajistit podpis smlouvy a vyplacení daru.

Radě města byl předložen návrh Darovací smlouvy č. B12-4650/2010 na 5.000,- Kč pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM. Dar ve výši 5.000 Kč byl projednán poradou vedení dne 26. dubna 2010 na základě žádosti od občanského sdružení. Celý projekt není státem nikterak dotován a je provozován pouze z darů. Občanské sdružení provádí zdarma servis a pravidelné revize stávajících babyboxů.

„Město Česká Lípa tak bude díky poskytnutí finančního daru, stejně tak jako ostatní subjekty, které finančně přispěly, uvedeno na dvířkách babyboxu a na internetovém portálu www.babybox.cz,“ uvedla starostka města Hana Moudrá a doplnila, že zhotovení jednoho babyboxu přijde na 250.000,- Kč. V České republice bylo od 1. června 2005 zřízeno celkem 36 babyboxů, díky kterým se podařilo zachránit 31 odložených dětí.


Kateřina Kotková
tisková mluvčí MěÚ

Nahoru