10. výročí od povodní

Povodně 2010- Město Česká Lípa- povodňová pomoc

Verze pro tisk |

Město Česká Lípa žádá své obyvatele v postižených lokalitách srpnovou povodní o trpělivost, neboť jakékoliv záchranné práce mohou naplno začít, až opadne voda.

 Týká se to zejména čerpání vody a vysoušení objektů, které se kvůli statice domů a komunikací může provádět, jakmile ustoupí záplavová vlna.

ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ VODY SMĚŘUJTE NA KRIZOVÉ ČÍSLO Hasičského záchranného sboru: 150 !!!

Další požadavky o úklidové prostředky, nádoby na odpady, a technickou pomoc směřujte prosím přímo na českolipskou radnici na tel.:

731 435 012 (starostka města ČL)
487 881 202 (krizový štáb)
487 881 204 (krizový štáb)

Uveďte, prosím, vaše jméno a telefonní kontakt.

Právě na českolipské radnici a v hasičské zbrojnici v Dobranově se již soustředí humanitární pomoc pro postižené občany města Česká Lípa. Jde především o čistící a úklidové prostředky, balenou vodu, ošacení atp. Výdej ošacení zajišťuje pro postižené obyvatele také Dům humanity a Farní charita Č.L. v Dubické ul., kde je kontaktní osobou I. Holanová tel. 736 483 075.

Zároveň upozorňujeme obyvatele zatopených domů, aby v žádném případě nekonzumovali vodu ze svých studní, která může být kontaminována.


FINANČNÍ VÝPOMOC
O finanční výpomoc mohou postižení občané požádat ze zákona. Jejich žádosti vyřizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa sídlící v zadní budově okresního soudu (Děčínská 389). Kontaktní osobou je L. Rozehnalová vedoucí oddělení dávek sociální péče tel. 487 885 471.

Mimořádná okamžitá pomoc od státu prostřednictvím obcí

Osobám, které byly postiženy povodní či jinou živelní pohromou, umožňuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc. Výše této jednorázové dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Může být poskytnuta až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 46 890 Kč.

Na základě individuální potřeby lze poskytnout tuto pomoc také osobě, která nemá s ohledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na pořízení nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti. Tato mimořádná pomoc může být poskytnuta až do výše skutečného nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. v současné době do výše 31 260 Kč.

Ze systému pomoci v hmotné nouzi lze poskytnout i pomoc lidem, kteří nemají vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu jednorázového výdaje. Lze tuto možnost využít například na úhradu výdajů spojených s pořizováním nových dokladů, či výdajů na přechodné ubytování při zničení bytu apod. Částka této mimořádné pomoci se stanoví až do výše konkrétního nákladu.

O dávky mimořádné okamžité pomoci lze požádat pověřené obecní úřady. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu.

TELEFONNÍ KONTAKTY NA POJIŠŤOVNY 

AXA Česká republika, s. r.o. tel.: 292 292 292

Allianz pojišťovna, a. s. tel.: 224 405 771

Amcico pojišťovna, a. s. tel.: 227 111 111

Česká pojišťovna, a. s. tel.: 485 343 664

ČSOB pojišťovna, a. s. tel.: 800 100 777

Generali Pojišťovna, a. s. tel.: 221 091 000

Komerční pojišťovna tel.: 567 565 111

UNIQA pojišťovna, a. s. tel.: 225 393 111

Kooperativa tel.: 841 105 105

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. tel.: 493 541 205

Wüstenrot pojišťovna, a. s. tel.: 800 225 555

Pro uplatnění vašich požadavků doporučujeme pořídit fotodokumentaci z postižených míst!!!!!  

Převzato z http://www.mucl.cz/aktualni-zpravodajstvi/povodnova-pomoc-.html

Nahoru