Českolipský komorní cyklus mezi nebem a zemí

Verze pro tisk |

V úterý 24. května je na programu třetí pokračování letošního pátého ročníku Českolipského komorního cyklu. V kostele Mistra Jana Husa se tentokrát představí soubor Ad vocem loutnisty Přemysla Vacka zaměřený na interpretaci staré hudby společně s vynikající sopranistkou Annou Hlavenkovou. Společně přestaví skladby neprávem opomíjených a pozapomenutých barokních skladatelů, které oživují z prachu archivů a sbírek a nechávají je rozkvést jejich původní krásy. Vstupenky na tento koncert jsou v prodeji online či ve festivalové pokladně v Žižkově ulici v České Lípě.

České země se během rudolfínského období staly rušnou hudební křižovatkou raně novověké Evropy. Nejmodernější trendy přicházející především ze severní Itálie se v pražské císařské rezidenci střetávaly s francouzskými, německými, anglickými či dokonce orientálními vlivy kontaminujícími přetrvávající renesanční stile antico. Na intenzivní spolupráci mezi evropskými hudebními centry bylo možné navázat až po skončení Třicetileté války, kdy se ve druhé polovině 17. století na naše území pomalu navracel život. Především šlechtické kapely, formující se v tomto období, přinesly české hudbě nejen propojení s okolním světem, ale také „vychovaly“ řadu vynikajících skladatelů a virtuózů, kteří nepřehlédnutelným způsobem spoluvytvářeli evropskou barokní kulturu. Objevte skladby neprávem opomíjených a pozapomenutých autorů, obdivuhodný poklad, který z prachu archivů a sbírek ve snaze přiblížení se zvukové podobě staré hudby a odkrytí její původní krásy a smyslu s citem oživuje Vackův unikátní soubor Ad vocem.

Více informací a možnost zajistit si vstupenky najdete zde.  

alt
alt
alt
Nahoru