10. výročí od povodní

Cyklistický areál leží stále ladem

Verze pro tisk |

Bývalým cyklistickým areálem v Novém Boru se na jednáních zastupitelstev  zabýval  snad každý komunální politik zvolený do místní samosprávy po roce 1989.  Jednání o převodu pozemků ze státu na město sice uvízla na mrtvém bodu, když na pozemky začal uplatňoval restituční nároky hrabě František Oldřich Kinský, ale byla obnovena poté, kdy hrabě se svými požadavky neuspěl.

  Občanům Nového Boru není osud areálu lhostejný, a tak se právem ptají, jak pokročila jednání mezi vedením  města a Úřadem pro zastupovávání státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
 „Ačkoliv jsme s úřadem stále v kontaktu a opakovaně jsme aktualizovali a doplňovali žádost o bezúplatný převod pozemků určených podle územního plánu pro vybudování sportoviště a obslužných komunikací, rozhodnuto ještě není,“ konstatuje starosta Nového Boru Jindřich Mareš. „Podle posledních informací jsou už  veškeré potřebné písemné podklady shromážděné, a tak se snad dají věci do pohybu.“
Poprvé Novoborští žádali o převod pozemků v cyklistickém areálu ze státu na  město už v roce 1998. „Požadovali jsme tehdy  prodej pozemků a žádost byla adresovaná Okresnímu úřadu Česká Lípa,“ upřesňuje ing. Blanka Fialová, vedoucí odboru správy majetku MěÚ v Novém Boru.  „Všechno vypadalo nadějně do doby, než vystoupil s restitučními nároky hrabě Kinský. Tím se možnost převodu pozemků na město zablokovala na několik let,“ dodává.  
Další žádosti byly již adresované Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).  Aktualizovaná žádost o bezúplatný převod pozemků  z majetku ČR do majetku města Nový Bor – lokalita cyklistický areál Nový Bor nese datum 17. srpen 2009. Následně k ní musel být doložený soupis čísel parcelních (konkretizace pozemků), geometrický plán, tzv. pasport místních komunikací i studie na sportovně relaxační areál.  V březnu letošního roku proběhlo osobní jednání na příslušném úřadu v České Lípě,  kde vyřizování žádosti převzala jiná úřednice. „Upřesnili jsme si parcely podle geometrického plánu a dozvěděli se, že nyní je třeba doložit všechny nabývací  listiny parcel, o které žádáme, ÚZSVM musí ještě zpracovat žádost o dělení parcel dle geometrického plánu.  V dubnu nám bylo řečeno, že jsou všechny nabývací listiny už shromážděné a že budou odeslané nadřízeným orgánům do Prahy,“ uzavírá ing. Blanka Fialová.

 


 

Nahoru