10. výročí od povodní

Do arnultovické školy chodí řemeslníci

Verze pro tisk |

Z operačního programu Životní prostředí získalo město Nový Bor dotaci na snížení energetické náročnosti ZŠ v Arnultovicích. Celkové náklady na zateplení školy vyjdou cca na  2 miliony 815 tisíc, z toho dotace pokryje 90% a zbytek uhradí město z vlastního rozpočtu. Do zahájení nového školního roku řemeslníci zateplí fasády i stropy pod půdou a také vymění okna a dveře, čímž se spotřeba tepelné energie v hlavní školní budově výrazně sníží.


„ Počátkem června převzala staveniště společnost FASSAX spol. s r. o.,   , a tak může zateplování hlavní školní budovy začít,“  míní vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Jeništa.  Provoz základní školy nebyl přerušený, a proto jsou stavební práce naplánované tak, aby co nejméně narušovaly vyučování. „Nejprve byly zaměřené stavební otvory a poté přijde na řadu vybourání netěsnících dřevěných oken a osazení okny plastovými s izolačním dvojsklem. V  době letních prázdnin počítáme s výměnou dveří a se zateplením fasády a půdy,“  popisuje časový harmonogram Miroslav Jeništa  a zmiňuje ještě architektonickou studii, kterou nechal zpracovat odbor rozvoje města. Hlavní budova arnultovické škola pochází z konce 19. století. Podle dochovaných fotografií budou při zateplení budovy respektované architektonické prvky historické budovy.
„Již tento čtvrtek proběhne na stavbě první kontrolní den a další budou následovat vždy po čtrnácti  dnech.  Termín dokončení včetně vymalování všech prostor dotčených stavbou je stanovený na  31. srpen,“ upřesňuje  vedoucí odboru rozvoje města.

Nahoru