Lýdie Hladíková - Krajiny duše

Verze pro tisk |

Akademická malířka Lýdie Hladíková vystavuje v novoborském divadle své obrazy s názvem Krajiny – co dům dal.

Barevné olejové malby spolu s černobílými kresbami znázorňují krajinu v nejrůznějších podobách. Z její citlivé barevné kombinace je cítit velký vztah i pokora ke krajině. Z každého obrazu dýchá jemnost i půvab. Už jen samotné názvy jejích děl: Růžová Praha, Zimní sen, Stráň s bílým křížem, Modrá Šumava, Letní sen aj. Je zde patrná i autorčina zkušenost s knižní ilustrací.

Její krajiny, to jsou obrazy s duší. I když vypadají na první pohled lidmi opuštěny, jsou však stále autorkou pozorovány. Všude zaznívá lidská přítomnost: zvonice kostelíků na návrších, venkovské chalupy... Její česká krajina se vrací ve stovkách podob, v různých technikách, nabývá forem a nálad a přece zůstává vzdušná a čistá. Někdy je zavěšena do průzračného vzduchu, jindy vkomponována do mraků ztemnělých večerem.

Lýdie Hladíková je absolventkou divadelní fakulty AMU v Praze, oboru scénického výtvarnictví. Vedle portrétování české krajiny se zabývá také grafickými pracemi a knižní ilustrací.

Řadu let spolupracovala s Krátkým filmem Praha, s nakladatelstvím Panorama, Avicenum a ČS. Spisovatelem. Vedle olejů pracuje v posledních letech především na pastelech a nejrůznějších kombinovaných perokresbách nebo kolážích. Příležitostně ilustruje knížky (F. D. Merth: Ne krví býků, Táňa Fischerová: Lydiiny dveře, Bílý den a další). Je členkou Sdružení pražských malířů. V Novém Boru v Městském kině vystavuje téměř pravidelně od roku 1994. V roce 2007 vytvořila kalendář s novoborskými motivy.

Výstavu je možné zhlédnout v Městském divadle v Novém Boru do konce dubna, každý čtvrtek do 17 hodin nebo po telefonické domluvě (tel: 487 725 539) kdykoliv. Součástí výstavy obrazů Lýdie Hladíkové je i výstava keramiky Vladimíry Zborníkové a Pavla Klímy.

Nahoru