Nový Bor má schválené čtyři dotační projekty, připravuje další

Verze pro tisk |

Městu Nový Bor se v poslední době daří dosahovat na dotace poskytované  z rozpočtu Libereckého kraje,  ze státního rozpočtu i z evropských fondů. V současné době město realizuje celkem pět dotačních projektů.


„Nejdále pokročil projekt Cesta k sousedům, který je finančně podpořený z operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko. Jeho nejvýznamnější částí je už zahájená stavba lávky pro pěší a cyklisty přes silnice I/9 a 13,“ uvedl  referent pro získávání dotací MěÚ Nový Bor Lukáš Janků.  „Letos  v květnu odstartovaly práce na velkém projektu nazvaném Oživení česko-polské tradice pro rozvoj cestovního ruchu. Projekt bude z 90 % financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje, a to z operačního programu příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Polská republika. Jeho součástí je mimo jiné stavba spojovací budovy dvou objektů Sklářského muzea v Novém Boru,.“ dodal Janků.
Z operačního programu Životní prostředí  plyne dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ Arnultovice. Stavba byl předána dodavateli minulý týden.
Z grantového fondu Libereckého kraje byl dotovaný projekt cyklotrasa Bukovany – Chomouty. Přibližně kilometrový úsek místní komunikace se už dočkal kompletní rekonstrukce.  „Do výčtu je třeba zahrnout ještě vzdělávání v novoborském eGon Centru, které je finančně dotované z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,“ podotkl Lukáš Janků.
Město Nový Bor využilo také možnosti rekonstruovat, vybudovat či modernizovat dětská hřiště a zapojilo se do velkého projektu, jehož nositelem je Svazek obcí Novoborsko a který je finančně podporovaný z regionálního operačního programu pro NUTS II Severovýchod – oblast podpory rozvoje venkova. Na území Nového Boru  tak  mohla být vybudovaná tři zbrusu nová dětská hřiště a letos na podzim bude v rámci tohoto projektu  stávající asfaltové hřiště v Žižkově ulici v Arnultovicích zrekonstruované na víceúčelový sportovní areál. 
Výzvy na podání žádostí o dotace na různé projekty vypisují příslušné instituce průběžně, a proto je úlohou dotačního manažera, aby upozorňoval na nejvhodnější dotační tituly, všechny výzvy sledoval, připravoval  žádosti i veškerou potřebnou dokumentaci „V současné době máme podáno celkem deset žádostí . Z pohledu novoborských občanů bude asi k nejzajímavějším patřit žádost o dotaci na rekonstrukci Tržního náměstí nebo revitalizaci městského parku,“ upozornil Lukáš Janků a dodal, že v současné době  se na úřadu připravují podklady pro podání dalších čtyř žádostí.
„Ukazuje se, že pro město jako je Nový Bor je nezbytné mít na úřadu kvalifikovaného odborníka, který možnosti čerpání peněz z dotací trvale sleduje a chystá vše potřebné,“ říká starosta města Jindřich Mareš. „Rozhodnutí o tom, zda město žádost o dotaci podá ale nakonec náleží vždy výhradně zastupitelstvu. Aby zastupitelé  mohli rozhodnout zodpovědně  a se znalostí věci,  potřebují kvalitní analýzy z finančního odboru městského úřadu, poněvadž téměř všechny projekty podpořené dotacemi musí město alespoň částečně spolufinancovat. Některé projekty musejí být navíc financované předem ze strany města a teprve po jejich úspěšném dokončení se městu prostředky vracejí.“  Dlužno připomenout, že rozpočet města na rok 2010 je koncipovaný jako vyrovnaný  a počítá se v něm s příjmy ve výši ve výši 166 milionů 388 tisíc korun. Přidáme-li hospodářskou recesi, je jisté, že nebýt přijatých a striktně dodržovaných úsporných opatření, neměl by Nový Bor sebemenší šanci projekty realizovat, i kdyby byly sebelépe připravené a dotované z různých zdrojů.

Nahoru