O grantech a dotacích je rozhodnuto

Verze pro tisk |

Rozhodnutí rady města o poskytnutí grantů do částky 50 tisíc korun vzali na vědomí zastupitelé Nového Boru. Z programu Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže na jednorázové akce a celoroční činnost rozdělila rada města celkem 32 tisíc korun.
 

Dále rozhodla, že o 200 tisíc z programu Podpora sportovní činnosti se podělí více než dvě desítky žadatelů. Jsou jimi například FC Nový Bor, TJ Stadion Nový Bor, TJ Jiskra (oddíl sportovního lezení, atletika), OK Jiskra, AVE-Kontakt, s. r. o., SKI Polevsko atd.

„Celoroční sportovní činnost podporuje město také formou dotace,“ zdůraznila RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ v Novém Boru. „Rada města rozhodla o rozdělení dotací ve výši 40 tisíc korun, zastupitelé respektovali návrh výboru pro sport a schválili sedm žádostí o dotace na celoroční sportovní činnost (760 tisíc korun) a pět žádostí o dotace na provoz sportovních zařízení (1 150 000 korun),“ upřesnila vedoucí odboru.

Zastupitelé schválili rovněž přidělení grantů v oblasti sociální, zdravotnické a protidrogové prevence. Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje budou poskytnuté 102 tisíce na zajištění komplexních sociálních služeb pro novoborské seniory a občany s těžkým zdravotním postižením. Obecně prospěšná společnost PASANT Česká Lípa bude podpořena grantem ve výši 100 tisíc korun. Peníze jsou určené K – centru – centru pro drogové závislosti.

Z programu Podpora kulturní činnosti dotuje město jednorázové akce i celoroční činnosti. Rada města rozhodla o poskytnutí kulturních grantů v celkové výši 120 tisíc korun. Zastupitelé schválili, aby město z tohoto programu podpořilo také pěvecký sbor Camella částkou 69 tisíc a Náboženskou obec CČSH grantem ve výši 25 tisíc korun.

Nahoru