10. výročí od povodní

Zastupitelé vzali na vědomí petici požadující odstranění pomníku

Verze pro tisk |

Do posledního místa zaplněná velká zasedací místnost na novoborské radnici a transparent s nápisem „Děkujeme všem, co se nesklonili před nacisty“, napovídaly, jak občany zajímá, zda bude z lesního hřbitova odstraněn pomník připomínající německé občany popravené v Novém Boru 2. června 1945.
 

S umístěním pomníku popravených sudetských Němců vyjádřili zastupitelé souhlas v lednu 2006, ale vlna odporu, která vyústila v petici, se zvedla až v loňském roce. Peticí, v níž občané požadují odstranění tohoto pomníku, se zabývali zastupitelé v prosinci 2009, ale o jeho osudu nerozhodli. Chtěli nejdříve znát stanovisko historiků, a proto přijali usnesení, na základě kterého požádalo vedení města o odborné vyjádření Vojenský historický ústav a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. V lednu letošního roku požadoval revokaci kontroverzního usnesení z ledna 2006 dnes již zesnulý zastupitel Luboš Kalous. Navrhl, aby zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s umístěním pomníku a zároveň pověřilo starostu, aby s majitelem pomníku zahájil jednání o jeho odstranění. Pro návrh usnesení ale nenašel potřebný počet hlasů, ačkoliv jej v emotivních vystoupeních podpořili někteří zastupitelé i přítomní občané. Před jednáním zastupitelstva 21. dubna měli zastupitelé i veřejnost k dispozici na webových stránkách města jak stanovisko Vojenského historického ústavu, tak i názor historiků z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Odpůrci pomníku si k tématu opět připravili diskusní příspěvky. Starosta města Jindřich Mareš na úvod citoval zákon o obcích a platný jednací řád zastupitelstva města, aby připomněl pravidla, kterými se řídí vystupování občanů na zasedání. Na rozdíl od předchozích jednání se zastupitelé k tématu již nevyjadřovali a přijali následující usnesení: „Zastupitelstvo bere na vědomí petici občanů Žádost o odstranění pomníku nacistům, revokace usnesení ZM ze dne 21. ledna 2006 a ze dne 9. 12 2006 a odborné vyjádření Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, které obdrželo 7. dubna 2010 s tím, že žádné minulé usnesení ZM v této záležitosti pomníku nebude revokováno.“

V závěrečné diskusi vystoupili někteří přítomní občané. V tříminutových příspěvcích přečetli mimo jiné dopis europoslance Jana Zahradila (ODS), v němž se připojuje k petici, a zmínili, jak signatáře petice podporuje Radek John (Věci veřejné).

Nahoru