Rumburská Loreta se připojí k Mezinárodnímu dni památek a sídel

Verze pro tisk |

Rumburská loretánská kaple s ambity se v sobotu 17. 4. 2010 připojí k Mezinárodnímu dni památek a sídel 2010.

V ambitu barokní památky z 18. století připravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk prezentaci obnovy tohoto objektu. Dozvíte se podrobnosti o stavební a restaurátorské obnově loretánského areálu, která byla zahájena roku 1996 a dosud si vyžádala 20 mil. Kč. Budete moci např. porovnat stav nástropních maleb před a po restaurování a dozvíte se, které části budou obnoveny v letošním roce. Rumburská Loreta bude přístupná od 10.00 do 17.00 hod. Prezentace obnovy památky začne v 15.00 hod. Vstupné je dobrovolné.
Mezinárodní den památek a sídel se slaví 18. dubna od roku 1982. Tento den má podle ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla) veřejnosti připomenout téma zachování a uchování kulturního dědictví.


Podrobnosti o rumburské Loretě:
Rumburská Loreta je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v České republice. Architektonicky cenná Santa Casa (tj. Svatá chýše) je kopií domku P. Marie v Nazaretu, v němž byl vychován Ježíš. V Rumburku ji podle projektu slavného rakouského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta nechal postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).
Rumburská loreta byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po zrušení rumburského kapucínského konventu, trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla Loreta vyhlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu. Loretánský areál je opětovně od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR a zahraničí. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V roce 2007 si Loreta v Rumburku připomenula 300 let od dostavby a vysvěcení.
Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají výstavy, koncerty, doprovodné kulturní akce a mše svaté. K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a  „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. Areál spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Nahoru