10. výročí od povodní

Tři novoborští starostové už jednali o odkoupení pozemků

Verze pro tisk |

Několik let si občané bydlící v Nové Skalici stěžují na dezolátní stav místních komunikací. Odpovědnost by mělo nést město Nový Bor, ale má to háček.

Město není vlastníkem pozemků, jimiž chodníky a ulice procházejí. Parcely původně patřily Crystalexu a městu se je dodnes nepodařilo získat, přestože jednání o jejich  bezúplatném převodu a později odkoupení probíhají už čtvrtým rokem a podíleli se na nich postupně dokonce tři novoborští starostové. 
„Při schvalování rozpočtu jsme už několikrát počítali s penězi na rekonstrukci komunikací v Nové Skalici, ale protože nejsme oprávnění investovat do cizího majetku, zůstávají komunikace v dezolátním stavu,“ zdůvodnil starosta Nového Boru Jindřich Mareš a podotkl:. „Ačkoliv nám komunikace neříkají pane, dělali jsme na nich alespoň zimní údržbu.“
O bezúplatném převodu pozemků a následně pak o odkoupení parcel jednali osobně s vlastníky parcel  i se správkyní konkurzní podstaty starostové Nového Boru. Vyjednávání telefonické a především veškerá korespondence leží na bedrech úřednic z odboru správy majetku. Když do ní jen letmo nahlédnete, nabudete dojmu, že se problémem někdo zabývá na plný úvazek.
„Už v listopadu 2006 nabídl někdejší výkonný ředitel Crystalexu Novému Boru převod pozemků bezúplatně s odůvodněním, že komunikace slouží občanům,“ upřesňuje vedoucí odboru správy majetku ing. Blanka Fialová počátek zdlouhavého vyjednávání. „Podmínky převodu se průběžně měnily (i když si jej kladl tentýž vlastník)a město na změny vždy přistupovalo po souhlasném stanovisku zastupitelstva.“ Bezúplatný převod se změnil na úplatný, poté se na odboru správy majetku dozvěděli, že je nejprve nutné ze strany Crystalexu zrušit zástavní práva k pozemkům. Ani po průběžném urgování k výmazu zástavních práv nedošlo, zato se Crystalex se dostal do vážných ekonomických potíží a v březnu 2009 byl vyhlášen konkurz na majetek. Slibně se zkraje jevila jednání s insolventní správkyní o převodu komunikací na město. Město opět přistoupilo na podmínky převodu a nechalo na její doporučení vyhotovit znalecké posudky. „Poté insolvenční správkyně sdělila, že nabídka parcel Crystalexu bude zveřejněna v tisku. Město zaslalo 9. září 2009 nabídku k odkoupení, ale 10. listopadu nám insolvenční správkyně oznámila, že ji musíme podat znovu dle nově daných podmínek,“ popisuje další zádrhel. ing. Blanka Fialová. A tak bychom mohli pokračovat až do doby, kdy Crystalex změnil majitele. V lednu 2010 insolvenční správkyně sdělila, že některé komunikace byly převedeny na novou společnost společnost Crystalex CZ, s.r.o., a té nyní musí  být  adresované  žádosti o převod části komunikací v Novém Skalici. „Zažádali jsme o odkoupení letos v únoru a do dnešního dne nemáme žádnou zprávu o výsledku ani od společnosti Crystalex CZ, s.r.o., ani od insolvenční správkyně Crystalex, a.s,“ shrnuje vedoucí odboru správy majetku.
Starosta ubezpečuje:  „Věřte, že se opravdu snažíme pozemky získat do vlastnictví města.“ Dokumentace vedená na odboru správy majetku mu dává sice za pravdu, ale daňovým poplatníkům jsou  majetkoprávní vztahy ukradené a mnohem víc je zajímá kdy budou chodníky schůdné a ulice v jedné z místních částí Nového Boru sjízdné.

Nahoru