10. výročí od povodní

V dubnu začnou stavět lávku

Verze pro tisk |

Stavbu lávky překlenující silnice 1/13 a 1/9 zahájí ve druhé polovině dubna zaměstnanci firmy Strabag a. s. Liberec.

Největší investiční akce, kterou má v letošním roce město Nový Bor na programu,  je součástí projektu Cesta k sousedům a bude z velké části financovaná z programu Cíl 3, což je operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.


„Firma Strabag, vítěz výběrového řízení na zhotovitele díla, nabídla takovou cenu, že náklady na stavbu budou nižší, než jsme původně předpokládali,“ uvedl starosta Nového Boru Jindřich Mareš. „Nabídková cena bez nákladů na projektovou dokumentaci  činí 7 milionů 176 tisíc korun, z toho dotace z programu Cíl pokryje 90 procent a zbytek připadá na finanční spoluúčast města,“ upřesnil starosta a zdůraznil: „Poněvadž po lávce volali také turisté  z německých příhraničních obcí je stavba lávky jednou z hlavních priorit  mikroregionu Novoborsko a partnerského příhraničního mikroregionu Žitavské hory. Projekt  Cesta k sousedům vznikl až v roce 2007, kdy byla podepsaná smlouva o spolupráci mezi  městem Nový Bor a obcí Oybin.“  Kromě lávky pro pěší a cyklisty je do projektu zahrnuto vybudování a proznačení společné turistické trasy s názvem Cesta k sousedům, parkoviště v obci Lückendorf a jeho poslední částí je projektová dokumentace druhé etapy stavebních úprav lávky přes silnici 1. třídy u obce Svor. 


 „Projekt na lávku pro pěší a cyklisty zpracovala projektová kancelář Vaner s. r. o. Liberec,“ připomněl Milan Geby z odboru rozvoje města. „Po předání staveniště se  začne stavět v prostoru křížení místní komunikace Na Slovance a silnic první třídy 1/13 a 1/9. Proto bude po dobu výstavby lávky uzavřen výjezd z ulice Na Slovance.“ .


Nejprve je třeba postavit betonové základy pro vlastní konstrukci lávky a poté budou postupně nasypávané nájezdové rampy. „Na vlastní montáž lávky překlenující obě silnice první třídy dojde v červenci,  stavba bude dokončena k 31. srpnu,“ upřesnil Milan Geby.

Nahoru